Rektoskopia

Rektoskopia to badanie odbytnicy za pomocą jednorazowego wziernika.

Na godzinę przed badaniem należy wykonać wylewkę doodbytniczą , która pozwoli przygotować odbytnicę do badania

Badanie wykonywane jest w pozycji kolankowo-łokciowej. W trakcie badania ocenia się kanał odbytu oraz błonę śluzową odbytnicy.

W razie potrzeby pobiera się drobne wycinki do dalszych badań.