Gastroskopia

Gastroskopia - Opis Badania

Badanie gastroskopowe jest badaniem pozwalającym na ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego: przełyku, żołądka i dwunastnicy. Polega ono na oglądaniu wnętrza przewodu pokarmowego giętkim optycznym lub elektronicznym przyrządem. Gastroskopia nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy, aby Pacjent nic nie jadł i nie pił 6 godzin przed planowanym wykonaniem badania. Badanie jest przeprowadzane w ułożeniu na lewym boku. Po usunięciu ewentualnych protez zębowych, ewentualnym miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy , pomiędzy zęby wprowadzamy specjalny ustnik, przez który wprowadzany będzie endoskop. Następnie po przygięciu głowy wprowadza się do jamy ustnej giętki o niewielkiej średnicy ok. 1 cm endoskop, potem będzie Pacjent poproszony o wykonanie odruchu połykowego. Badanie trwa najczęściej kilka, kilkanaście minut. Jest w miernym stopniu nieprzyjemne. Do dokładnej oceny badanych narządów konieczne jest wdmuchanie przez endoskop powietrza, co może wywołać uczucie wzdęcia i odbijanie. W trakcie badania możliwe jest także pobieranie niewielkich wycinków do badania histopatologicznego ( mikroskopowego ), co umożliwia późniejsze dokładne rozpoznanie. Pobieranie wycinków jest praktycznie niebolesne, wykonywane za pomocą specjalnie wysterylizowanych szczypczyków. Również sam endoskop jest do każdego badania specjalnie dezynfekowany.

Możliwe powikłania

Powikłania po endoskopii zdarzają się rzadko. Niemniej jednak pełnego powodzenia tego badania, jak również absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo może dojść do uszkodzenia gardła, krtani, przedziurawienia przełyku, żołądka, dwunastnicy. Powikłania takie wymagają szybkiego leczenia zwykle operacyjnego. Niekiedy może wystąpić krwawienie, najczęściej po pobraniu wycinków. Rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów takich jak : reakcji alergicznej na podawane leki , zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy, padaczki, a nawet zatrzymania krążenia - w sumie około 0,5% badań. Śmiertelność jest niezwykle rzadka.

Postępowanie po badaniu

Aby uniknąć zadławienia z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno pić ani jeść przez okres 2 godzin po badaniu. Proszę także informować niezwłocznie swojego lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będzie Pan / Pani odczuwać bóle w jamie brzusznej lub klatce piersiowej lub zaobserwuje Pan / Pani czarny stolec . Również wystąpienie innych niejasnych dla Pana / Pani objawów należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi. Po wykonanym badaniu endoskopowym / jeśli było wykonywane w znieczuleniu lub sedacji / do końca dnia, w którym zostało wykonane badanie nie wolno prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn w ruchu .Po badaniu z pobraniem wycinków proszę nie jeść i nie pić przez 2 godziny oraz w tym dniu unikać gorących napojów i posiłków. Oczekiwanie na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków może trwać około 2-3 tygodni. Proszę pytać, jeśli czegoś Pan / Pani nie zrozumiał albo jeśli pragnie Pan / Pani wiedzieć o tym badaniu, powikłaniach lub innych problemach związanych z proponowanym badaniem.

    

Wersja do pobrania i wyruku

Zawiera ankietę oraz oświadczenie niezbędne do przeporawdzenia badania

Pobierz